Březen 2012

Dnes se otevírá v Belfastu komplex Titanic Quarter

31. března 2012 v 8:46 | Autor |  Aktuality

Dnes se v Belfastu otevírá komplex Titanic Quarter
Konvertování v transportní loď (1915)

27. března 2012 v 22:47 | Autor |  Osudové okamžiky a kariéra
Vypukla první světová válka, všechny obavy z hrozícího nebezpečí byly na místě. Britská admiralita začala okamžitě jednat s rejdařstvími o jejich parnících které musely být povolány do státní služby. Když vypukla válka Olympic právě připlul do New Yorku. Kvůli nebezpečí ze strany ponorek byla loď před vyplutím do Anglie opatřena válečným nátěrem. Komíny Olympiku byly přetřeny na tmavě šedou a jeho nástavba na šedou a začernila se mu okna. Tento nátěr sloužil jako optický klam pro ponorky. Olympic se v tomto nátěru dostal bezpečně do Anglie.
Mezitím se o Olympiku rozhodovalo jakou funkci v armádě dostane. Olympiku byla zadána služba transportní lodi která měla převážet vojáky mezi Amerikou a Evropou. Mimo Olympic se ostatní lodě dostali do rukou admirality. Například Britannic, Cunardova Mauretania, Aquitania. Olympic poté sloužil na linkách ještě několik měsíců než byl zabaven.
Olympic byl stažen s pravidelných linek a přizpůsoben pro transport. Dražší vybavení bylo z lodi vyjmuto a uskladněno, a na palubu přibylo mnoho kavalců, a vojenského vybavení. Funkce transportní lodi přinesla Olympiku místo "RMS" před jménem zkratku "HMT" (His Majesty's Transport). Mimo jiné byla loď znovu přetřena do základního šedého nátěru ve kterém od září 1915 převážela vojáky do 4. dubna 1917 kdy byla přebarvena do kamuflážního nátěru.
Olympic se umístil do doku kde si ho přebralo několik desítek natěračů kteří byli pod vedením hlavního šéfa který určoval a kontroval rozložení obrazců na trupu. Pro Olympic se vybraly barvy, bílá, modrá, černá a šedá.
Natěrači si rozvrhnuli přesně kdo a kde bude natírat trup. Trup se rozvrhnul na sekce a křídou byly navržené obrazce. Po rozvržení se na boky lodi spustily lávky a mohlo se začít s nanášením barvy. Dálé se natíralo čelo s můstkem, člunová paluba, komíny, jeřáby a stěžně, Mimo nátěr byl Olympic opatřen těžkými obrannými děly, které se nainstalovaly na příď, příďovou mezinástavbou palubu a na záď. Ocelové boky příďové mezinástavbové se vyjmuly a byly nahrazeny klasickým zábradlím. Další změnou bylo zvýšení kapacity záchraných člunů, počet byl zvýšený na trojnásobek. Některé čluny které se na palubu dodaly byly i motorové. Olympic se vrátil do válečného provozu 4. dubna 1917. Olympic za celou válečnou kariéru byl u vojáků velice populární. Dokonce někteří vojáci Olympic neznali jeho pravým jménem ale jen přezdívkou "Old Reliable" ("Stará spolehlivá").
(Plan of HMT Olympic by Cyril Codus)

Olympic-Whitestar slaví své 3. narozeniny

20. března 2012 v 8:20 | Autor

Dnes Olympic-Whitestar slaví své 3. narozeniny :)


Oprava poškození po srážce s HMS Hawke (1911)

10. března 2012 v 21:08 | Autor |  Osudové okamžiky a kariéra
21. září, den po srážce s křižníkem Hawke byl Olympic uvázán v Southamptonu na několik dní. V Southamptonu prodělal Olympic důslednou kontrolu zda je schopen doplout do Belfastu na opravu. Olympic se připravoval na přeplutí do Belfastu. Otvor v trupu byl překryt dřevěným bedněním které bylo uzpůsobeno tvaru trupu a vnitřní poškození byla podepřena a zajištěna. Olympic se vydal na cestu 3. října v noci ze Southamptonu. Celá cesta probíhala v pořádku, ale během plavby se loď preventivně kontrolovala jelikož provizorní opravy cestou nepatrně přestávaly plnit účel.
5. října doplul Olympic do Belfastu kde byl umístěn v suchém doku.
Olympic byl v doku zajištěn a oprava mohla začít, aby Olympic byl na svých linkách co nejdříve. Oprava započala sejmutím dřevěného krytí a odstraněním některých podpěr a důkladnou prohlídkou konstruktérů kteří museli naplánovat co se začne dělat jako první.
Celý prostor poškození musel být očištěn, poté se některé části plechů uvnitř musely odstranit a nahradit novými. Oprava vodotěsných oddělení započala téměř ihned. Poté se celý zasažený vnitřek lodi kompletně opravil. Díra v trupu musela být znovu zaplátována. Zprohýbané pláty se vyrovnaly do původního tvaru a některé byly vyměněny úplně. Během těchto prací se začal vyměňovat i lodní šroub který byl poškozen na všech lopatkách. Po opravě Olympic prodělal zkušební plavbu při které uspěl a na své linky se vrátil 29. listopadu 1911. Oprava trvala více jak dva měsíce což způsobilo pokles zisků ale také i zpozdění dokončení Titaniku. Původní datum vyplutí bylo 20. března ale kvůli této události však vyplul 10. dubna.

Sonarové snímky vraku Titaniku na mořském dně (2010-2011)

10. března 2012 v 11:01 | Autor |  Aktuality
Tyto exkluzivní snímky ze sonaru který mapoval dno Atlantiku v roce 2010-2011 kde spočívá nejkrásnější loď světa, odhalují fatální stav vraku Titaniku který je rozprostřen na několika čtverečních kilometrech. Přední sekce vraku je znatelně v "dobrém" stavu oproti zádi která je potrhaná a leží v poli trosek. Všimněte si že na detailu přídě na němž je poznat již propadlý stěžeň opírající se o nástavbu. Záďová sekce leží od přídě 650 metrů a je znatelně poškozena. Když záď padala na dno, byla ještě plná vzduchu a postupným tlakem vzduch uvnitř implodoval a plátování lodi roztrhal. Příd dosedla na dno obrovskou silou která kostrukci přídě přelomila a příďová sekce se prohnula. Zlom na přídi překryla prohnutá člunová paluba a ostatní paluby které se náporem horních pater propadly. Spekuluje se zda se tento ohyb vytvořil až po několika letech po dopadu nebo hned co příď narazila na dno.

Spuštění Olympiku na hladinu (20. října 1910)

3. března 2012 v 13:41 | Autor |  Osudové okamžiky a kariéra
Ke konci října 1910 byl trup Olympiku dokončen a připraven ke spuštění na hladinu. Trup byl natřen bílou barvou, kvůli tomu že byl Olympic první lodí své třídy a aby jeho krásné tvary a křívky více vynikly na fotografiích a také aby vypadal Olympic opticky ještě větší než ve skutečnosti byl.
20. říjen byl velký den pro celou White Star Line a Harland and Wolff. Spuštění Olympiku bylo obrovskou senzací která přilákala několik stovek lidí. Pro tuto událost byly postaveny dvě tribuny pro diváky ozdobeny vlaječkami červeno bílých barev. Hlavní tribuna byla pro veřejnost, druhá pro pracovníky z různých oddělení z Harland and Wolff a pro ostatní hosty. Za vstupenky na spuštění lodi které se prodaly se utržilo okolo 450 liber, tyto peníze šly na ambulantní činnost Lady Pirrieové která jakožto filantropka byla za svou činnost a péči velmi oblíbena mezi dělnictvem a jeho rodinami.
Olympic ve světle nového dne nádherně zářil svou bílou barvou na celou loděnici která byla oproti němu ponurá a tmavá. Všichni s úžasem obdivovali novou loď která se zanedlouho porpvé dotkne vodní hladiny.
Před spuštěním se musel skluz Olympiku potřít několika tunami loje, mýdla a ostatního tuku aby mohla loď bezpečně sklouznout na hladinu. Samotný trup se musel uvolnit od trámů které ho držely pevně sevřený na skluzu.
Jakmile bylo vše připravené mohl nastat onen okamžik. V 10:50 u trupu Olympiku prolétly dvě červené rakety varující ostatní lodě aby se vyhnuly místu spuštění, o několik okamžiků okolo 11:00 vylétla třetí raketa a poté zazněl od Lorda Pirrieho povel "Teď!"
Trup Olympiku mírně zaskřípal, začal se hýbat až nabral rychlost a rozjel se po skluzu. Všichi se s úžasem dívali jak Olympic míří na hladinu. Trup o váze 24 600 tun dosedl na hladinu skoro za jednu minutu rychlostí 12 uzlů. Trup se zastavil díky šesti kotvám které byly k trupu uvázané. Po dosednutí trupu na hladinu následoval obrovský potlesk, jásot a troubení sirén ostatních lodí které trvalo více než 5 minut na počest Olympiku. Po skončení této slavnostní akce byl Olympic okamžitě odtlačen remorkéry na molo kde měl být dokončován. Zajímavostí je že než všichni diváci opustili loděnici, na Olympiku se začalo okamžitě pracovat.