Září 2012

Úsek čistírny a sušáren prádla

19. září 2012 v 19:53 | Autor |  Paluba F
Loď běhěm plavby čerpá své zásoby, to platí i lůžkovinách a textilních zásobách které se na lodi často používají zejména v kuchyních a restaurantech. Olympic si na každou cestu vezl tísíce kusů prádla pro provoz jídelen, restaurantů, ubytování, nemocnice, lázní atd.
(Vybavení zahrnovalo zástěry, deky, stolní ubrusy, utěrky skla, utěrky do kuchyně, pokrývky na postele, povlaky, péřové, přikrývky, stolní ubrousky, jednoduchá prostěradla, dvojitá prostěradla, povlaky na polštáře, osušky do koupelen, jemné ručníky, ručníky na toaletách, nekonečné ručníky, pracovní ručníky) Každý kus prádla měl své číslo a také zařazení dle třídy.
Čistírna lodního prádla nabízela i čištění svršků pasažérů na objednávku a to s největší pečlivostí a rychlostí.
Pro takové obrovské množství prádla sloužil komplex čistírny a skladů.
Celý komplex se skládal z několika místností a to ze sušárny prádla, sklad špinavého prádla, sklady čistého prádla, žehlírna.
Pro skladování prádla sloužily kovové mřížované boxy, regály, plátěné pytle.
Celý proces započínal tříděním prádla již v sekcích lodi, například v restaurantech. Poté prádlo služba přenesla do skladu špinavého prádla, kde ho přebíral personál pro náležité srovnání a uspořádání pro prádelny na pevnině. Lodní společnosti nechávaly prádlo prát u pevniských prádelen.

Čistírna

Čistírna nabízela již zmínené čistění prádla pro první třídu.
Pasažér vždy pověřil stevarda, aby mu například odnesl kabát do čistírny. Stevard poznamenal číslo kajuty a jméno pasažéra na visačku a odnesl vše k vyčistění. Do 3 hodin od podání mu byl kabát dodán přímo do kajuty. Tato služba patřila do sestavy služeb White Star Line, zvanými jako "White Star Service" což tehdy znamenalo špičku mezi službami.

Kapitán Sir Bertram Fox Hayes

2. září 2012 v 13:04 | Autor |  Posádka
Bertram Hayes se narodil v Birkenhead v hrabství Cheshire, ale jeho rodina se přestěhovala do Goole v Yorkshiru, když mu byly čtyři roky. Začal službu u obchodního námořnictva jako nižší úředník ve věku 14 let v Shipping Company Goole. Na moře odešel v roce 1880. V roce 1889 získal certifikát v řízení lodí, a kapitánské zkoušky složil v roce 1897. V roce 1898 nastoupil do firmy v Ismay, Imrie & Company (mateřská společnost White Star Line),na palubu lodi Coptic jako důstojník. Heyes byl poté povýšen na kapitána Britannikua během Búrské války přepravoval vojáky do Jižní Afriky, převezl jich 37.000 v průběhu tří let, za což byl vyznamenán medailí za záslužnou službu.
Během následujících let sloužil na lodích White Star Line (Germanic, Suevic, Arabic, Laurentic)
Během první světové války byl jmenován kapitánem Olympiku. Loď byla uvedena do válečné služby jako vojenská transportní loď. V roce 1917 byla Heyesovi udělena CMG za jeho služby. Dne 12. května 1918, na cestě z New Yorku do Southamptonu v kanálu La Manche, zaútočila na Olympic ponorka, avšak s rychlou reakcí kapitána a posádky, Olympic najel na ponorku a zneškodnil ji.
Heyes byl povýšen do šlechtického stavu v roce 1920 a mezi léty 1922 a 1924 velel lodi RMS Majestic, který byl největší lodí světa. Z White Star Line odešel v roce 1924 na odpočinek. V roce 1925 vydal své paměti, 'Hull Down, Reminisces of Windjammers, Troops and Travellers". Po celý život zůstal jako svobodný mládenec, a zemřel dne 15. května 1941 ve svém domě v Liverpoolu.

Vodní zásoby, doplňování vody

2. září 2012 v 12:01 | Autor |  Život na lodi
Voda byla pro loď nezbytnou věcí bez které by nemohla pracovat. Voda se používala v kotelnách pro ohřev vody a tím výrobu páry pro parní stroje, pro hygienu, vaření, úklid, zátež. Voda se uskladňovala na spodní palubě u turbíny v tancích s čerstvou vodou nebo ve dně lodi. Voda na dně lodi sloužila taky jako zátěž takzvaná "balastní". Voda se dělila na užitkovou a pitnou. Voda ve sprchách byla sladká ale voda vedená do van byla slaná a slaná byla i v bazénu. K vytažení vody sloužila místnost na člunové palubě s označením "Tank Room" která se nacházela před zadním světlíkem zadní kopule a zajišťovala rozvod do všech míst na lodi výkonými čerpadly.
Voda se před cestou čerpala v docích pomocí hydrantů s hadicemi které dopravovali vodu do potrubí a to pak do zásobníků. Zásobníky byly schopné zajistit vodu bez čerpání z moře po celou plavbu bez sebemenších obtíží. Vodu si po celou dobu loď vezla vlastní. Čerpání vody z moře ani nebylo výhodné díky tomu že nebylo v té době odsolovací zařízení.
Odpadní voda a splašky byly vevedené ven odpadními rourami takže odpad šel do moře.
Na obrázku pod textem je detail na člunovou palubu kde se nachází místnost pro vytažení vody "Tank Room".