Listopad 2012

Přípravné práce pro vyplutí

7. listopadu 2012 v 22:54 | Autor |  Život na lodi
Příprava na vyplouvání nebylo nic snadného a platí to v dnešní době, která je však zbavena mnoha úskalí než před 100 lety. Příprava pro tak obrovskou loď jako Olympic trvala několik dnů, dle toho jak to bylo zapotřebí.
Celá loď se podrobila kontrole, která zahrnovala jednotlivé menší kotroly na celé lodi až po maličkosti které byli často rozhodující o efekt zapůsobení na pasažéra, nebo i z technické nezávadnosti.
Během kontrol také probíhala průběžná inventura inventáře, lůžkovin, porcelánu, skla, i samozřejmě potravin a nápojů.
Správci jednotlivých úseků provádějící inventuru, nafasovali vždy po odevzdání žádanek potřebné doplňující proviant nebo další potřeby v přístavních halách ze zásilek pro parníky White Star Line, jmenovitě pro Olympic.
Nakládání zásob probíhalo jeřáby na palubě A, nebo přístavními jeřáby do nakládacích jícnů č.4.
Další přípravou byl kompletní úklid pro další cestu. Na palubu nastoupilo několik uklízecích čet na vnější prostory jako promenády, můstek. Kajuty připravovalo několik desítek stevardů což nebyla tak snadná práce jak se zdá. Veškeré lůžkoviny se musely obměnit a také nafasovat nové prádlo od pevniských prádelen. Dále pak tu byl na místě úklid jak jej známe.
Další částí přípravy bylo nakládání uhlí. Olympic měl šest uhelných bunkrů které byly zásobovány pomocí násypek které byly na palubě F kryté z venku dvířky. Každý bunkr byl ještě rozdělen přepážkou. Uhlí se nakládalo tak že se k lodi přistavily plošiny s uhlím a pak ručně bylo uhlí házeno lopatami do násypek. Uhlí z násypek padalo rovnou do bunkru. Nakládání uhlí byla otázka několik dnů což byla značná nevýhoda.
Pokud byla potřeba vnější úpravy, například nátěr či omytí trupu byla vyslána četa s barvou či kartáči na spouštěcí lávce pro napravení škod.
Náklad zavazadel, nákladu probíhal téměř od připlutí až do konce příprav, čili v den odplutí, kvůli dodávkám pošty a zavazadel jelikož cestující si zavazadla většinou dováželi během naloďování.
Zavazadla se dělila do dvou skupin. První skupina zavazadel byla s označením "Wanted in cabin" ponechání zavazadel v kabině cestujícího. Druhá skupina byla s označením "Not Wanted in cabin" dopravení a uložení zavazadel v nákladovém prostoru. Každé zavazadlo mělo svůj štítek s logem White Star Line a informacemi které zahrnovali (třídu, datum, jméno parníku, jméno pasažéra, kabina, paluba, datum plavby a druh skupiny")
Náklad se dělil na poštovní zásilky jako korespondece uloženou na pytlech v místnosti "Mailroom" kde probíhalo i třídění pošty, dále pak menší balíky do určité hmotnosti či velikosti. Poté velké balíky jako bedny, stohy látek a koberců, dřevěné barely a další. Větší zásilky se skládaly z automobilů, motocyklů, a dokonce i Olympic převážel na palubě malé letouny.
Náklad se přepravoval do podpalubí na přídi do tří nákladních jícnů a na zádi do dvou nákladních jícnů. Bezpečný a bezproblémový náklad zajišťovaly elektrické nákladní jeřáby které byly obsluhovány personálem lodi. Jeřáby náklad zvedly do potřebné výšky a nasměrovaly do nákladního jícnu s pomocí několika osob, kde ho spustily na určené místo kde si ho přebral personál a zařadil ho.
Po naložení se ramena jeřábů sklopila zpět do své původní polohy a začalo se k uzavíráním jícnů. Nejprve se uzavřela spodní víka na palubě D na přídi ve Společenské místnosti III. třídy která měla označení na plánech "3rd Class Open Space". Přes šachtu se přeložily kovové prfily a poté plaňkové desky které tvořily po složení víko a okolo jícnu bylo natáhnulo řetízkové zábradlí proto aby cestující nepřišli do styku s nákladovým jícnem kvůli možnému nebezpečí pádu do jícnu. Následovalo uzavření horních vík na palubě C stejný způsobem jako před tím. Poté se ještě natáhla přes horní okraj víka plátěná plachta která se musela utáhnout na okrajích aby se napnula , a tím chránila před deštěm, větrem, a sněhem.
Příprava restautantů a stravování bylo další částí z příprav pro vyplutí. Přípravy zahrnovaly luxování, zametání, pulírování inventáře, skládání ubrousků, zakládání příborů a skleniček,rovnání židlí a stolů, leštění podlahy, utírání prachu, příprava květin, příprava kuchyně a mnoho dalšího. Přípravy trvaly hodiny iaby vše bylo v naprostém pořádku pro nástup novýc pasažérů jelikož první dojem byl rozhodující. Příprava jídelen byla o něco obtížnější než u restaurantů. Přípravy byly skoro stejné až na větší počet míst a více personálu. Do práce musel nastoupit kromě číšníků také umývací personál. Rozdělení číšníků bylo na jídlonoše, nápojaře a debaraséry.