Srpen 2013

Vyhazovače popela

10. srpna 2013 v 21:59 | Autor |  Lodní zařízení
Olympic i přes své dokonalé spalování 650 tun uhlí denně vyžadoval likvidaci vyhořelého paliva. Pro likvidaci 100 tun popela proto musel existovat promyšlený a efektivní způsob jak se s tímto problémem vypořádat jelikož kotelny se nacházely pod čárou ponoru.

V každé kotelně proto bylo zařízení zvané "Ash ejector" čili vyhazovač popela který tento problém řešil.
Každá kotelna měla své dvě místa pro likvidaci popela "Ash Place", na každém boku jeden vyhazovač který byl zapuštěn u uhelném bunkru.
Vyhazovač se skládal z několika částí ( z roštu, čerpadla a potrubí)
Při likvidaci se postupovalo následovně: Topič (přihazovač) vždy nastoupil s kolečkem ke svému kotli a začal popel co nejrychleji vymetávat. Jakmile měl kolečko plné odebral se k vyhazovači popela. Přes rošt přihazovač začal házet popel do násypky zásobníku, který popel nasával vzduchem do proudu vody v odlučovacím potrubí ve kterém tlak vody byl 150 liber (o tento tlak se staralo čerpadlo). Voda odnesla popel šikmou trubkou až ven. Tlak popel vždy odnesl dostatečně daleko od boku lodi nad vodní hladinou což bylo velice efektivní.
Tento typ zařízení používal jen Olympic a Titanic ze tří sester Olympic class. Britannic který stejně jako Cunardova Aquitania byl modernější využíval rozhoz popela pod čárou ponoru. Avšak princip byl stejný. (viz. schéma v záhlaví)

Odpadní systém a odpadové hospodářství

9. srpna 2013 v 21:09 | Autor |  Život na lodi
Tak obrovská loď jako Olympic který byl nadneseně hotel s přídí a zádí měl velkou spotřebu, tak také svůj velký výdej odpadu.
Odpad byl z velké části z gastronomických provozů, čili kuchyně, restauranty, jídelny. Při vaření vznikal enormní objem odpadu který musel být včasně a řádně ničen.
Odpad byl různorodý, zbytky od vaření, zbytky jídel, popel, odpadní voda, vývody toalet...
Dnení doba nabízí mnoho způsobů ekologických a efektivních které dokáží tento problém na velkých plavidlech řešit.
Dnes na rozdíl od doby Olympiku se odpad striktně recykluje, lisuje, drtí, a přímo na palubě pálí což usnaďnuje jeho skladování a příroda je ušetřena.
Odpadní systém byl znamenitý, avšak nebyl zcela ekologický. Veškeré vývody od toalet a kuchyní vedly na boky lodi mezi úrovni paluby F a G kde bylo jejich ústí směřováno do moře.
Popel byl vhazován do moře. Toto se však později změnilo poté co Olympic přešel na naftu.
(Poznámka: Sesterská loď Britannic byla vybavena novou lodní odpadní "technologií". Loď nevypouštěla odpad a vodu z toalet do moře ale do vlastní nádrže (septiku))
Papírové obaly se schraňovaly a po připlutí odváženy do spaloven, lahve od piva jako vratný obal se navracely výrobcům, lahve od vína se likvidovaly stejně jako plechovky.