Prosinec 2016

Proplouvání časovými pásmy

14. prosince 2016 v 13:51 | Autor |  Život na lodi
Celá cesta Olympiku přes Atlantik byla velmi dlouhá, překonával obrovskou vzdálenost kterou protínalo několik časových pásem. Od Southamptonu po New York to bylo šest pásem.
I když pomalu i na Olympiku se musel poikaždé změnit čas podle pásma kterým proplouval.
Časový systém měl Olympic propojený po celé lodi. Veškeré vestavěné hodiny v kajutách, promenádách, schodištích a veřejných prostorách se měnily z jednoho místa. A to v navigační místnosti za můstkem kde se nacházel hodinový řídící panel kterým se celý tento systém ovládal.
Pokaždé kdy se měl měnit čas byli pasažéři dopředu informováni aby si přeřídili hodinky o jiný čas a to dopředu nebo dozadu přesně o půlnoci podle toho kde se zrovna loď nacházela. Tento výpočet dělala posádka podle polohy, pohybu lodi a aktuálního času.
K informování například sloužily informační tabule na palubě B a C. Vždy se dopsalo pouze zda se čas posunuje dopředu a nebo dozadu a samozřejmě o kolik minut.

Otevřený prostor III.třídy (3rd Class Open Berths)

13. prosince 2016 v 12:21 | Autor |  Paluba G
Jak už víme, Olympic měl striktní třídní systém který se dělil na tři třídy. První pro movité pasažéry, druhou pro střední vrstvu, a třetí pro nižší vrstu a migranty. Ubytování které nebylo řešeno formou kajut se nazývalo "3rd Class Open Berths" což by se dalo brát jako noclehárna či otevřený prostor s lůžky. Tento způsob bydlení využilo zejména mnoho migrantů a třeba i cestovatelů světem kteří měli hlavní nárok pro plavbu jen mít se kde vyspat a přečkat cestu za oceán. Patřilo zde tedy ubytování jako nejlevnější variata, ovšem člověk neměl soukromí. Otevřený prostor bychom našli na palubě G tedy palubě ještě nad čarou ponoru v přední části lodi. Jeden menší se nacházel na levoboku a další což už byl prostor po celé šířce lodi byl o něco dále vpředu za zavazadlovou části pro první třídu. V prostoru se mimo jiné nacházela nákladová šachta vedoucí z paluby C s označením "Hatch No.2" Celý prostor byl skromně zařízen. Poměrně značnou část vyplňovalo množství paland mezi kterými bylo několik uliček, včetně schodiště pro průchozí na další paluby. Další nábytek obsahoval pár delších stolů s lavicemi. Osvětlení zajišťovala řadová svítidla typická pro třetí třídu. Výmalba byla bílá jako všude jinde. Olympic si svůj otevřený prostor ponechal až do konce své kariéry, avšak zřejmě během zřízení turistické třídy se podmínky a podoba interiéru trochu změnily. Titanic například nedisponoval tímto prostorem avšak místo toho se zde zřídilo mnoho řadových kajut pro třetí třídu čímž Titanic dal více soukromí svým pasažérům.
Obrázek pod textem: Záběř podobného zřízení na lodi Leviathan (from CRITICALPAST)

Poštovní místnost

12. prosince 2016 v 19:01 | Autor |  Paluba G
Jak už víme, označení "RMS" znamená královský poštovní parník. Olympic tuto zkratku taktéž používal.
Olympic sloužil nejen jako přeprava cestujících mezi kontinenty ale také pošty. Pošta se skládala z listovních zásilek, balíků různé velikosti a také automobily.
Pro listovní a menší balíčky které na palubu přišly sloužila místnost lodní pošty.
Tato místnost byla na palubě G na pravoboku kde sousedila s kurtem první třídy, zavazadlovým prostorem první třídy, a s oddělením spací části třetí třídy s palandami.
Na palubě se nacházelo při každé plavbě průměrně 3,500 pytlů s poštou ve kterých se nacházelo až 7 milionů kusů zásilek. Toto množství třídilo každý den pět pracovníků pošty kteří veškerý obsah pytlů museli uložit do různých přihrádek regálů kterých bylo v poštovně 12.